+45 9655 8500

Tullregler

Tullfri import

 

Till Island

Kommer du till Island som turist eller hemvändande islänning från resa så får du tullfritt införa:

 • 1 liter starksprit och 1 liter vin och 6 liter øl eller
 • 3 liter vin och 6 liter öl eller
 • 1 liter starksprit och 9 liter öl eller
 • 1,5 liter vin och 9 liter öl eller
 • 12 liter öl 

Drycker med en alkoholprocent på över 21% räknas som starksprit. Drycker med en alkoholprocent under 21% räknas som vin. 

 • 200 cigaretter eller 250 g av andra tobaksvaror

Du skal være mindst 20 år for at indføre alkohol og mindst 18 år for at indføre tobak.

 

Du får införa upp till 3kg matvaror och/eller godis till ett värde av 25 000 ISK.

 

 

Du får inte ta med följande livsmedel, som är förbjudna att importera:

 • Obehandlat kött och olika köttprodukter, t.ex. torkat kött, obehandlat rökt skinka, bacon, fläsk, rökt, okokt korv (t.ex. salami), obehandlat fjäderfä etc. Kött och köttprodukter måste vara fullt behandlade för att de ska tillåtas att tas in i landet.
 • Obehandlad mjölk/mjölkprodukter (bör pastöriseras). Mjölk och mejeriprodukter måste pastöriseras men det är tillåtet att importera 1 kg opastöriserad ost.
 • Obehandlade ägg.
 • Vid tvivel kan tullmyndigheterna besluta att förbjuda okända produkter, t.ex. produkter som inte har tillräckligt med information på etiketterna eller där etiketterna tagits bort från originalförpackningen.

 

Värdet av de varor du har köpt i utlandet och inför i Island får inte överstiga ett värde av 88 000 ISK.

 

Se också: www.tollur.is

 

Vi förbehåller oss för ev. ändringar.

 

 

Från Färöarna till Danmark

När resande kommer tillbaka till Danmark kam man medta varor för eget bruk utan att betala avgifter.

Man ska uppge:

a) Att man kommer från Färöarna (område utanför EU) och att man fyllt 17 år. Utifrån dessa uppgifter har man rätt att medföra varor utan att betala avgifter.

 

Cigaretter 200 st.
eller cigariller (max. 3 g/st.) 100 st.
eller cigarrer 50 stk.
eller röktobak 250 g

Starksprit över 22 % och drycker med tillsatt sprit

1 liter

eller likör på eller under 22 % alkohol (t. ex. portvin och sherry, samt mousserende vin, t.ex. champagne)

2 liter

Bordsvin (t. ex. rött-, vitt- och rosévin)

4 liter

Kaffe

500 g

eller kaffeextrakt

200 g

Te

100 g

eller teextrakt

40 g

Parfym

50 g

Rakvatten & eau de toilette

1/4 liter

Motorbränsle (i reservdunk, ut över innehållet i ditt fordons normala tank)

10 liter

 

Andra varor:

Du kan också ta andra varor för personligt bruk utan att betala tull och avgifter. Det totala värdet av andra varor får dock inte överstiga 3250 DKK. Regeln gäller inte för de varor som anges ovan. Övriga varor kan t.ex. vara guld och smycken, elektronisk utrustning, mattor, golfutrustning etc. Om en av dina andra varor har ett värderade på mer än 3250 DKK, måste du betala tullar och skatter för hela produktvärdet. Detta gäller även för produkter som består av flera delar som tillsammans bildar en helhet, fungerar tillsammans och som normalt säljs tillsammans, till exempel en dator med skrivare. Du kan inte undvika att betala tullar och skatter genom att importera varorna i flera omgångar eller genom att låta fler människor ta olika delar av varan till Danmark.

 

 

Införsel av specielle varor:

Det råder speciella regler för:

 • Levande djur och plantor, härunder också utrotningshotade arter.
 • Varor tillverkade av eller bearbetade av utrotningshotade djur eller plantor (T.ex. väskor i krokodilskinn, koraller, snäckor osv).
 • Läkemedel till människor och djur (då får ta med egna läkemedel för personligt bruk för en kortare period).
 • Narkotika och varor som kan användas till att producera narkotika.
 • Vapen och sprängämnen.
 • Fyrverkerier. 
 • Varumärkes-förfalskade och piratkopierade varor.
 • För införsel av animaliska livsmedel (kött, mejeriprodukter, ägg osv.) gäller speciella regler.

Några av produkterna får du inte ta med p.g.a. skäl vidrörande hälsa, säkerhet, veterinär- och växtsjukdomar eller andra orsaker. Andra produkter kan du få särskilt tillstånd att ta med.  Hos danska SKAT (skatteverket) kan du få veta om de speciella reglerna som gäller för de varor du gärna vill införa sam om du eventuellt ska söka om tillstånd för det.

 

Ankomst till Danmark: 

Om du är osäker om du får ta med dina varor in i Danmark utan att betala tull och skatter ska du meddela SKAT (danska Skatteverket) om varorna när du reser in i landet. 


Om du har med varor som det ska betalas tull och skatt för får du endast införa varorna genom att meddela SKAT om dem när du reser in i landet. Du ska också betala tullen och skatten.

 

Om du har med varor som hör till reglerna för speciella varor ska du också meddela SKAT om det. Du ska vara uppmärksam på att SKAT kan kräva en stor mängd information om varorna. 

 

 

Gröna eller röda kanalen:

På några ställen för inresa finns det en grön respektive en röd kanal du ska gå igenom när du ankommer. Du ska välja den gröna kanalen om du:

 • Uteslutande har varor med som är tull- och avgiftsfria och inte heller hör till reglerna för speciella varor.

 

Du ska välja den röde kanalen om du:

 • Är osäker på om du får införa dina varor tull- och avgiftsfritt.
 • Har med varor som du ska betala tull och avgifter för.
 • Har med varor som hör in under reglerna för speciella varor.

 

Förlorat bagage:

Om du tappat eller förlorat ditt bagage under vistelsen i utlandet eller på resa till Danmark ska du meddela SKAT om det när du reser in i landet. SKAT ska ha uppgifter om de varor som finns i ditt förlorade bagage om de sedan hittas och skickas till Danmark. 

 

För mer information, se www.skat.dk

 

Till Färöarna

Resande som är 18 år fyllda

 • 1 liter starksprit med >22% alkohol (högst 60% alkohol)
 • 1 liter vin, likör eller liknande med max 22% alkohol eller 2 liter vin.
 • 10 liter öl med max 5,8% alkohol.
 • 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 g tobak.
 • 50 g parfym och 25 cl. eau de toilette.
 • 3 kg chokladvaror.
 • Högst 10 liter läskedryck.
 • Andra varor till ett värde av 2500 DKK. Varor med högre värde än 2500 DKK får inte införas tull- och avgiftsfritt. Detta gäller även för produkter som består av flera delar som tillsammans bildar en helhet, fungerar tillsammans och som normalt säljs tillsammans. Du kan inte undvika att betala tullar och skatter genom att importera varorna i flera omgångar eller genom att låta fler människor ta olika delar av varan till Danmark. Vitvaror är inte heller tull- och avgiftsfria. 

Generella uppgifter:

Resenären ska förvara de ovannämnda varorna i handbagage till tullinspektion vid ankomst. Det är resenärens plikt med böter som straff, om att uppge till tullmyndigheterna om de införda varorna som överstiger de tillåtna gränserna. 

 

Tullregler Danmark

Tullregler Färöarna

Tullregler Island

Registrera dig till vårt nyhetsbrev

Nästa ankomst och avresa

Avresa
Hirtshals . 15. dec 15:00
Ankomst
Tórshavn . 17. dec 10:00
Avresa
Tórshavn . 17. dec 14:00

Med förbehåll för fel och korrigeringar