+45 9655 8500

Året fartyg 2014

Den 9 januari 2015 valdes det färöiska Sjöfartsverket Norröna Ship som "Årets fartyg 2014". Det är en stor ära att tilldelas titeln och hela personalen på Smyril Line är otroligt stolt.
 

I sitt meddelande skrev färöiska Sjöfartsverket:

"En gång om året presenterar det färöiska Sjöfartsverket den här utmärkelsen till fartyg som utmärks av att följa de strängaste standarderna för underhåll och drift. Det färöiska Sjöfartsverket har tilldelat Ship of the Year 2014 års titel till MS Norröna"
 

Den färöiska Sjöfartsverket utser "Ship of the Year" i början av varje år baserat på de resultat fartygen har uppnått föregående år. Ett av kriterierna för tilldelning, i vilket Norröna distanserade sig från andra, är resultaten av inspektionerna. MS Norröna har passerat ett högre antal inspektioner utan några fel än andra fartyg. Alla inspektioner utförs enligt Paris MOU. Inspektionsmyndigheten identifierar resultaten genom att undersöka de fel som hittats under inspektionerna, som sedan räknas och vägs efter deras komplexitet. Andra kriterier som beaktas är om eventuella fel upptäcks ombord och tillståndet av fartygets klassificerade dokumentation för fartyg med licens.

 

Det vilar ett stort ansvar på kaptenernas axlar. En kaptensverksamhet består också av att hålla ett vakande öga på all dokumentation avseende fartyget inklusive besättningen. Kaptener måste också se till att deras fartyg är alltid redo att ta emot inspektörerna.

 

Redare, sjöfartsmyndigheter och befraktare kräver att kaptenen och besättningen på lastfartyg uppfyller mycket stränga krav som följs genom strikta inspektioner ombord. Detta innebär att det finns stora krav på de som arbetar inom sjöfartssektorn i dag. Det huvudsakliga syftet med den vägledning och stöd som erbjuds av flaggstatens myndigheter till besättningar och havsförvaltning på land är att fartyg är verksamma och seglar säkert. Detta bidrar till att främja respekten för den färöiska flaggan på havet och i utländska hamnar.
 
Det färöiska Sjöfartsverket har under de senaste åren skickat påminnelser om hur man följer regler och bästa praxis. Myndigheten inriktar sig på att uppmuntra fartyg att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de kommer genom internationella inspektioner utan fel eller observationer. Detta är avgörande för att upprätthålla respekten för den färöiska flaggan och utan tvivel också av stor betydelse för företag som vill konkurrera med bland de bästa på marknaden."

Registrera dig till vårt nyhetsbrev

Nästa ankomst och avresa

Avresa
Tórshavn. 19. apr 21:00
Ankomst
Hirtshals. 21. apr 10:00
Avresa
Hirtshals. 21. apr 15:00

Med förbehåll för fel och korrigeringar