Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

De allmänna villkoren är utformade efter den danska lagen avseende paketresor (”Pakkerejseloven”).

Dessa villkor gäller paketresor som ingår i lagen avseende paketresor.

Kunder som beställer resa inklusive övernattning, eller som reser helt eller delvis i affärs-, forsknings- eller professionellt syfte är de som bland annat omfattas av lagen.

För övriga resor än paketresor gäller dessa allmänna villkor med undantag av de rättigheter som är reserverade för Kunder som omfattas av Pakkerejseloven.

Det är viktigt att kunden vid beställningen uppger ett mobilnummer och en e-postadress, där kunden kan nås av Smyril Line under resan om det blir ändringar i resplanen.

För gruppresor gäller särskilda villkor.  

PARTER - SMYRIL LINE A/S OCH KUNDEN

Avtalet ingås mellan den/de personer som anges i resedokumenten (Kunden) och Smyril Line A/S, CVR 21498106, Erik Sondrupsvej 10-12, 9850 Hirtshals.

Resegarantifonden

SML är medlem i Resegarantifonden och har registreringsnummer 1473.

AVTALET/BOKNING

Avtalsförhållandet mellan Kunden och SML etableras vid Kundens bokning. Avtalet består av dessa allmänna villkor, SML:s program, broschyr och tidtabell och övrigt marknadsföringsmaterial för den aktuella resan, såvida inte annat är skriftligen avtalat. Särskilda avtal baserade på Kundens särskilda önskemål ska alltid framgå skriftligt i avtalet för att vara gällande.

Kunden är själv ansvarig för att kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelse och/eller faktura stämmer överrens med Kundens bokning. Kunden har själv ansvar för att upplysa SML om korrekt information avseende giltiga resedokument (pass, sjukförsäkring etc.) för samtliga resande. 

Barn och ungdomar under 16 år ska resa med förälder eller motsvarande ansvarig. Barn och ungdomar under 16 år kan resa med andra förutsatt att minst en av dessa är över 18 år och har skriftlig tillåtelse att resa från föräldern eller vårdnadshavare vid bokningen. Skriftlig tillåtelse från föräldrar eller vårdnadshavare ska innehas vid bokning av resenärer mellan 16 och 18 år som reser ensamma.

RESANS PRIS - VAD INGÅR?

Alla priser anges i danska kronor (DKR).

Priserna är inklusive skatter och avgifter när tur/returbiljetter bokas.

För resenärer som övernattar på land avser priset per person att minst 2 vuxna reser tillsammans.

För alla resor med egen personbil får bilens maximala höjd vara 1,9 m inklusive takbox och antenn och bilens maximala längd vara 5,0 m såvida inte annat anges. Det tillkommer extra kostnader för fordon med större mått samt för husvagnar, släp etc.

Barnpris (3-11 år) avser övernattning i egen bädd i föräldrarnas rum/hytt. Barn från 0-2 år reser gratis såvida de inte behöver en egen bädd. Önskas särskild bädd för barn som är 0-2 år betalas samma pris som för barn som är 3-11 år.

Utflykter, måltider, drycker, boende på land och där tillkommande tjänster, transfer, transport på land är inte inkluderade i priset om ej annat anges. 

Övernattning på hotell och vandrarhem gäller dubbelrum. Personer som reser själva betalar enkelrumstillägg.  

För alla priser som rör vandrarhemsuppehälle förutsätts att övernattningen sker i flerbäddsrum. Det finns möjlighet att hyra sängkläder mot betalning i samband med bokning. 

Övernattning i semesterhus på Island är inklusive hyra av sängkläder, handdukar, värme och elektricitet. Kunden är förpliktigad att själv städa huset innan avresa. Övernattning i semesterhus på Färöarna är inklusive värme och elektricitet. Städning är i vissa fall obligatorisk och anges då i priset. Sängkläder kan hyras i samband med bokning.

Ved bestilling af en-vejs rejse pålægges et gebyr på 75 DKK per person.

BETALNINGSVILLKOR

Vid bokning tidigare än 31 dagar före avresa ska första betalningen på 25% (dock minst 3000 kr) av resans pris vara SML tillhanda senast 7 dagar efter bokning. Andra betalningen på resterande belopp av resans pris ska vara SML tillhanda senast 31 dagar före avresan.

Vid bokning mindre än 31 dagar före avresa betalas hela resans pris vid bokningen.

För resor upp till 3000 kr betalas hela resans pris vid bokningen.

För vissa erbjudanden är det ett villkor att hela resan ska betalas vid bokningen oavsett resans pris, längd och avresedatum. Sådana betalningsvillkor framgår i erbjudandet.

För grupper gäller särskilda betalningsvillkor som avhandlas i ”Gruppvillkor” .

Alla ovan nämnda betalningsvillkor omfattar även onlinebokningar. Om betalningsvillkoren inte följs har SML rätt att avboka bokningen och kräva avgifter för detta med hänsyn till avbokningsreglerna.

PRISÄNDRINGAR EFTER AVTALET INGÅTTS

SML kan höja eller sänka det avtalade priset för paketresan på grund av förändrade förhållanden avseende 1) transportomkostnader och bränslepriser, 2) skatter eller avgifter för vissa tjänster som hamn- landnings- eller startavgifter eller 3) valutakurser som använts vid beräkningen av paketresans pris.

SML underrättar Kunden fortast möjligt om eventuella prisändringar. Resans avtalade pris kan inte höjas de sista 20 dagarna innan det avtalade avresedatumet.

KUNDENS ÄNDRINGAR AV AFTALET EFTER AVTALET INGÅTTS

SML eftersträvar så långt det är möjligt att tillgodose Kundens önskemål om ändringar i avtalet.

Kunden ska betala följande avgifter för ändringar av av- och hemresedatum, antal resande, de resandes namn eller resandes bil:

 • Sker ändringen innan 31 dagar innan avresa tillkommer administrationsavgift för ändringar på 100 kr per person och per bil + den eventuella prisändringen. Avgiften förfaller till betalning i samband med ändringen.
 • Sker ändringen 30-8 dagar innan avresa tillkommer en avgift på 200 kr per person och per bil + den eventuella prisändringen. Om ändringen medför en förändring i bokningen som t.ex. färre antal personer, avbokning av bil, avbokning av övernattning behandlas ändringen som en avbokning. Vi hänvisar till ”Avbokningsvillkor”.
 • Sker ändringen 7-4 dagar innan avresa tillkommer en avgift på 400 kr per person och per bil + 10% av priset. Avgiften förfaller till betalning i samband med ändringen.
 • Sker ändringen på 4e dagen eller mindre än 4 dagar innan avresa tillkommer en avgift på 600 kr per person och per bil + 10% av priset. Avgiften förfaller till betalning i samband med ändringen.
 • Vid alla ändringar av övernattning på land tillkommer även en avgift på 185 per rum och nat + den eventuella prisändringen.

AVBOKNINGSVILLKOR

För fartygsresor gäller för både av- och hemresa

 • Vid avbeställning fram till 31 dagar innan avresa förloras 10% av priset, minsta avdrag är 300 kr. per person.
 • Vid avbokning 30-15 dagar före avresa återbetalas inte 50% av resans pris, dock måste beloppet minst uppgå till nämnda administrationsavgift.
 • Vid avbokning 14-8 dagar före avresa återbetalas inte 75% av resans pris.
 • Vid avbokning mindre än 8 dagar före avresa återbetalas inte resan.

Kunden kan skriftligt avboka paketresan hos SML mot betalning av följande avgift

Avbokningsavgifter kan stiga om hotellen eller andra SML's samarbetspartnere kräver högre avgifter för avbokningar.

 • Vid avbokning innan 31 dagar före avresan betalas en avbokningsavgift på 10% av resans pris, dock minst 675 kr per person + 185 kr per natt per hotellrum..
 • Vid avbokning 30-15 dagar innan avresa betalas 50% av resans pris samt ytterligare administrationsavgift på 350 kr per person.
 • Vid avbokning 14-8 dagar innan avresa betalas 75% av resans pris samt ytterligare administrationsavgift på 350 kr per person
 • Vid avbokning mindre än 8 dagar före avresa återbetalas inte resan.

Kunden har utökade avbeställningsrättigheter i händelse av oundvikliga och extraordinära omständigheter som väsentligt påverkar leveransen av paketresan eller transport av passagerare till destinationen, se §15 kap. 2 i Paketreselagen.

Villkoret för att kunden ska kunna utöva rättigheterna, i 15 § 2 i Paketreselagen, är att de oundvikliga och extraordinära omständigheterna i fråga inte var aktuella när avtalet ingicks.


Gruppresor

Särskilda avbokningsvillkor gäller för gruppresor, se separata ”Gruppvillkor”

ANNULLERING ELLER ÄNDRING FRÅN SMLs SIDA INNAN RESANS PÅBÖRJANDE

 • Rederiet förbehåller sig rätten att sätta in ett annat men motsvarande skepp än det som angivits, om sådana ändringar är nödvändiga på grund av externa förhållanden som är utom Rederiets kontroll däribland tekniska eller säkerhetsmässiga orsaker. 
 • Skulle SML innan avresa annullera resan eller inte kan genomföra den som avtalat ska Kunden fortast möjligt informeras om detta. Detta gäller dock inte vid mindre ändringar.
 • I samband med information om annullering/ändring ska SML informera Kundes om dennes Samtidig med informationen om ændringer/aflysninger skal SML informere Kunden om Kundens befogenheter, reklamation och rättslig verksam av misslyckad reklamation. Se Pakkerejselovens kapitel 5.
 • Vi hänvisar vidare till avsnitt 10 vidrörande resor till och från Island under vinterhalvåret.

SMLs ANSVAR EFTER PACKETRESANS START

 • Rederiet förbehåller sig rätten att sätta in ett annat men motsvarande skepp än det som angivits, om sådana ändringar är nödvändiga på grund av externa förhållanden som är utom Rederiets kontroll däribland tekniska eller säkerhetsmässiga orsaker. 
 • SML förbehåller sig rätten att ändra eller avboka resor på Island och Färöarna i fallet med svåra väderförhållanden. Om en eller fler resor annuleras, refunderer SML ombord förutbetalda beloppet i DKK.
 • Om Kunden har bokat overnatning, har SML rätt till at hänvisa kunden till andra overnatning i området med samma eller bättre standard än den beställda.
 • Er resan defekt, kan kunden begära att SML skal rätta felen, såvida detta skulle leda till oproportionerliga kostnader eller betydande olägenhet for SML.
 • Kan avhjälpning inte krävs, eller avhjälpar SML efter kundernas efterfrågan inte bristen inom en rimlig tid, har kunden rätt till en proportionell minskning av paketprisen.
 • Kan en betydande del av de avtalade tjänsterna inte tillhandahålls, eller är paketet också bristfällig, vilket innebär att syftet med paketet är mycket bristfällig, kan kunden säga upp avtalet
 • Lider Kunden tab eller råkar skadan på kundens person eller egendom som et resultat av en defekt i paketet, har Kunden rätt till ersättning från SML såvida inte (1) felet beror på att en obehörig tredje part och inte med tillbörlig omsorg hade kunnat förutse vid ingående av avtal eller undvikas eller mildras genom SML eller någon som SML ansvarer eller (2) felet beror på yttre omständigheter som SML eller någon som SML ansvarar kunde förutse vid avtalets ingående eller att ha undvikit eller mildras.
 • Om Kunden vill göra anspråk om ersättning med anledning av att SML inte skulle fullfölja avtalet, eller att resan ställs in, ska Kunden meddela SML om detta. Meddelandet ska lämnas inom skälig tid efter mottagandet av informationen av inställd resa eller förändring. Om detta inte görs förlorar Kunden rätten att göra anspråk på ersättning.
 • Om Kunden vill göra åberopa en brist i resan, ska Kunden uppge detta till SML inom skälig tid efter det att Kunden har upptäckt felet. Om detta inte görs förlorar Kunden rätten att åberopa felet. Kunden förlorar inte rätten att åberopa felet om SML har handlat i strid mot god tro eller med grov vårdslöshet eller om Kunden åberopar fel med anledning personskador.

SPECIFIKA VILLKOR VIDRÖRANDE RESOR TILL ISLAND UNDER VINTERHALVÅRET

 • Smyril Line vill göra alla kunder uppmärksamma på att båtresan mellan Färöarna och Island kan försenas eller ställas in p.g.a. rådande väderförhållanden som värderas att förhindra en säker kryssning. I sådana tillfällen kan resenärer bli försenade från Färöarna till Island och från Island till Färöarna. Vid sådana tillfällen är Smyril Line inte förpliktade att betala ersättning, erbjuda alternativ transport eller erbjuda gratis boende.
 • Kostnader i samband med försening/inställd resa ligger helt hos kunden att betala. Smyril Line eftersträvar dock att erbjuda passagerare som är strandsatta på Färöarna att övernatta gratis på Norröna. Dock kostar måltider och och vi tar i förbehåll för att det inte finns lediga platser.
 • Smyril Line tar förbehåll för ändringar i reseplanen under vinterperioden då vi endast planlägger resor som är säkerhetsmässigt försvarbara. Om ändringar förekommer kommer passageraren alltid att få information löpande under resan.
 • I de fall då fartyget inte seglar ifrån/anländer till Island i en vecka och resenärer som är ombord Norröna vill komma till Island snarast, sker detta på kundens egen bekostnad och Smyril Line betalar inte för eventuell flygresa.
 • Om kunden medtar bil som kunden önskar få fraktad till Island kommer Smyril Line i samarbete med kunden se till att bilen levereras gratis till Island med nästa segling.
 • Om kunden blir strandsatt på Island står kunden själv för alla kostnader för boende och måltider, Smyril Line betalar inte för eventuella kostnader som hotell, mat, etc. Dock finns Smyril Line tillgängliga för kunden för att hjälpa till att hänvisa till möjliga boenden, om så är nödvändigt.

REKLAMATIONER – VIKTIGA TIDSFRISTER

 • Önskar kunden att upprätta en reklamation i samband med att SML inte skulle uppfylla avtalet, eller att resan ställs in, ska kunden meddela SML om detta. Meddelandet måste ges inom en rimlig tid efter mottagandet av informationen om avbokning eller ändring. Om det inte skulle göras inom rimlig tid bortfaller rätten till reklamation.
 • Om kunden vill göra anspråk mot bristfälligheter i resan ska detta meddelas till SML inom rimlig tid efter att kunden har upptäckt dessa. Om det inte skulle göras inom rimlig tid bortfaller rätten till att göra anspråk på bristfälligheten. Dock förlorar kunden inte rätten att göra anspråk på felet, om SML har handlat i strid med god tro eller med grov oaktsamhet, eller på kundens krav på grund av personskada.

ANSVARSBEGRÄNSNING

SML begränsar skadeståndsskyldighet gentemot Kund eller medpassagerare i enlighet med innehållet i relevanta internationella konventioner, bland annat:

Sjötransport av passagerare och deras bagage regleras av Atenkonventionen från 1974, med tillägg enligt protokollet från 2002 och EU: s förordning nr. 392/2009.

Boende: Pariskonventionen.

Dessa konventioner innebär bland annat att alla åtgärder med utgångspunkt i sjötransport måste väckas inom två år tid enligt Atenkonventionen. Rättsliga åtgärder för påståenden som inte är meddelade inom tidsfristen för de internationella konventionerna, eller enligt vad som anges i Søloven, måste tas upp inom ett år från det att Kunden gått i land eller skulle gått i land. SML förbehåller sig rätten att göra eventuella begränsningar av ersättning enligt dessa eller andra konventioner - inklusive skadeståndsanspråk vid dödsfall, personskada, förseningar för passagerare och förlust, skador och förseningar på bagage.

Enligt internationella konventioner betalas ofta mycket låga ersättningsbelopp och den resande måste själv betala kostnaderna för sjukvård och ambulanstransport etc. SML rekommenderar därför starkt att Kunden tecknar en reseförsäkring.

SML kan inte hållas ansvariga för någon förlust eller förväntad förlust av intäkter eller vinst, förlust av användning, kontraktsförluster eller liknande, inte heller för följdskador, indirekta förluster eller skador av liknande art.

I enlighet med EU-förordning nr. 392/2009 om ansvar för transportörer av passagerare på havet som implementerar Atenkonventionen enligt artikel 8 för transportörens ansvar för eventuella skador som orsakas av ett fordon, utgörs av en självrisk för passageraren á 330 SDR (vilket motsvarar cirka 3000 DKK) Kommer att gälla och detta belopp (SDR 330) vill bli fakturerat vid förlust av skada.

RESEFÖRSÄKRING

SML rekommenderar alltid att teckna en tilläggsförsäkring för resor.

RESETIDER

Alla tider inklusive ankomst-och avgångstider är lokala tider och är med förbehåll för förändringar på grund av väderförhållanden. SML förbehåller sig rätten att ändra tidtabellen, inklusive ankomst- och avgångstid, incheckningstider och tid för avresa. Passageraren är skyldig att hålla sig uppdaterad på förändringar i tidtabellen på +298 345 800 eller www.smyrilline.dk. Om väderförhållandena skulle vara för dåliga i ankomst- och avgångshamnar på Island, Färöarna och i Danmark kan dessa ändras till en ny hamn.

Kunden bör vara medveten om att man kan räkna med väntetid vid incheckning, ombordkörning och körning från båten. På grund av detta kan man inte garantera att Kunden kommer gå i land vid båtens ankomsttid.

Ombord på fartyget, Norrøna, gäller färöisk tid (GMT). Övriga tider i resplanen är i lokal tid. Vänligen observera att den lokala tiden skiljer sig mellan Danmark, Färöarna och Island.

SÄKERHET

Resenärer måste följa personalens anvisningar under hela resan.

Av säkerhetsskäl kan passagerare, bagage och fordon genomsökas innan ombordkörning. Passagerare får inte medföra föremål eller bagage som kan utgöra en säkerhetsrisk, enligt den internationella säkerhetskoden för hamnar och fartyg, eller som äventyrar eller kan äventyra säkerheten ombord. SML har rätt till att beroende på omständigheterna ta farligt bagage i land och förstöra detta om det har förts ombord utan rederiets vetskap och skriftliga bekräftelse. Alla kostnader på grund av brott som ovan och som orsakar att fartyget hålls tillbaka, neddragningar i verksamheten inklus ive omsättning etc. tillfaller den som orsakat detta. Rederiet hålls skadeslöst.

Tillgång till bildäck under resan är förbjudet.

Berusade personer kan nekas tillträde att delta i hela eller delar av paketresan.

SML har rätt att neka passagerare ombordstigning eller landstigning om denna efter kaptenens bedömning anses olämplig att resa eller kan vara en fara för sig själv eller andras säkerhet ombord. Avslag innebär inte någon återbetalning av biljett.

HYTT

Hytten ska lämnas 1 timma före ankomst. Tiden kan variera och meddelas ombord.

PASS

Passagerare måste ha ett giltigt pass och eventuella visum för hela eller delar av resan. Rederiet förbehåller sig rätten att se foto-ID - som pass. Har resenärer inte EU-pass måste detta meddelas vid beställning.

SÄRSKILDA BEHOV

Personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga som i en eventuell nödsituation på egen hand kan följa fartygets säkerhetsinstruktioner skall meddela detta vid bokningen. Passagerare med särskilda behov ska komma till incheckningen senast 2 timmar före avgång. I Seyðisfjörður (Island) ska de inte komma senare än 3 timmar före avgång. Vänligen informera personalen vid bokning och personligen vid incheckning. Hytter för rullstolsburna finns.

GRAVIDITET

Gravida passagerare kan resa med Norröna tills den 34:e graviditetsveckan. Detta är dock på egen risk. Från den 31:a veckan av graviditeten måste läkarintyg uppvisas. Norröna har inte en läkare eller sjuksköterska ombord.

RÖKNING

Rökning är inte tillåtet inomhus. Det är enbart tillåtet att röka på särskilt markerade områden på däck 8. Denna begränsning omfattar både passagerare och besättning. Överträdelse kommer att medföra böter på 1500 DKK. 

HITTEGODS

Vänligen kontakta receptionen ombord rörande personliga tillhörigheter som finns ombord. Förfrågningar kan skickas direkt till det telefonnummer 00298 344900 eller skicka ett mail till reception@norrona.fo.Personliga tillhörigheter kommer att hållas ombord i 2 månader.

HUSDJUR

Transport av husdjur sker mot en avgift, på eget ansvar och enligt särskilda regler efter överenskommelse med SML. Husdjur får inte tas med i hytterna. Överträdelse kommer att medföra en rengöringsavgift på 3000 DKK. När du tar med ditt husdjur på din resa med SML ska du boka en bur till husdjuret. Burarna är numrerade – 1-4 för de små burarna och 5-6 för de stora burarna. När du kommer ombord hämtar du nycklarna till buren i receptionen. Det krävs en deposition som blir återbetalad vid återlämning av nycklarna. Vi har speciella burar för husdjur som bokas tillsammans med biljetten. Det finns två stora burar som mäter 80 cm (bredd) x 115 cm (höjd) x 130 cm (längd), och sex mindre burar som mäter 80 cm (bredd) x 55 cm (höjd) x 130 cm (längd). Husdjur får inte tas med till Island. Husdjur får bara tas med till Färöarna vid vistelse på Färöarna i mer än 3 månader och särskilda inresebestämmelser gäller. SML rekommenderar att kunden kontaktar de lokala myndigheterna.

PERSONUPPGIFTER

Företaget behandlar alla personuppgifter säkert med väl utvecklad databehandlingsteknik.

Insamlingen av uppgifter är för att säkra genomförandet av passageraren bokning och för att säkerställa den service passageraren förväntar sig. När du bokar en resa måste företaget få information om alla resenärer namn, adress, födelsedatum, passnummer, telefonnummer och eventuell e-postadress. I den mån betalning sker på nätet måste SML också få information om kreditkort, kreditkortsnummer, utgångsdatum och eventuella sik-säkerhetskoden. SML förbehåller sig rätten att endast sprida informationen till en tredje part som SML har en ömsesidig affärsrelation med, särskilt leverantörer eller underleverantörer till den bokade resan. Den information som erhållits förvaras av bolaget i enlighet med dansk lag.

UPPEHÅLL PÅ LAND

Vistelsen kommer att äga rum på det i resehandlingen angivna boendet. På ankomstdagen sker vanligtvis incheckning mellan kl. 14 och 16. På avresedagen är senaste utcheckning olika tider för olika boenden. Men vanligtvis ungefär kl. 10.

LAG OCH PLATS

Avtalet styrs av och tolkas i enlighet med dansk lag.

Tvister om tolkningen, innehåll eller utförande skall avgöras av Köpenhamns tingsrätt, såvida inte rättegångslagen ger möjlighet att ta ärendet direkt till Sø- och Handels-retten eller Østre Landsret.

Bli inspirerad

Vill du få information om bra erbjudanden? Detta är lätt att fixa, du anmäler dig bara till vårt nyhetsbrev så får du ett mail när vi har speciella erbjudanden och nyheter.

Få en kopia skickas gratis

Fyll vänligen i fälten för att ta emot en gratis katalog